Webkamery Počasí Lanovky aktivní Doprava

DESATERO ZÁSAD BEZPEČNÉHO CHOVÁNÍ PŘI POHYBU V HORSKÉM TERÉNU

Při pohybu na horách dbejte následujících pokynů. Jejich dodržování vám může zachránit život a zdraví.

Horská služba
DESATERO ZÁSAD BEZPEČNÉHO CHOVÁNÍ PŘI POHYBU V HORSKÉM TERÉNU 

  1. Vždy pečlivě naplánujte trasu túry a vybavení na ni (nezapomenout na léky). Túru plánujte podle fyzické a psychické kondice nejslabšího ze skupiny.
  2. S předstihem získejte co nejvíce informací o prognóze počasí, sněhové a lavinové situace.
  3. Před odchodem na túru předejte informace o trase a předpokládané době návratu. Tempo na túře zvolit podle nejslabšího ze skupiny.
  4. Správně používat mapu, znát druhy značení turistických cest specifické pro jednotlivá pohoří.
  5. Znát typy výstražných tabulí a jejich význam.
  6. Nepohybovat se mimo značené cesty.
  7. Mít s sebou lékárničku a v případě potřeby umět poskytnout první pomoc.
  8. Znát kontakty na Horskou službu +420 1210, nebo na Zdravotní záchrannou službu 155. Mít vždy nabitý a zapnutý mobilní telefon.
  9. Znát zásady chování pro případ zbloudění, pádu laviny, nebo zřícení v exponovaném terénu.
  10. Nikdy nepodceňovat hory a nevystavovat nezodpovědným chováním do nebezpečí sebe ani ostatní.

Další dobré odkazy, které potřebujete znát:
 

 


 

Načítám...