Webkamery Počasí Lanovky aktivní

Ledolezení - ledová stěna

Stále větší popularitě nabývá zajímavý druh zimního sportu - ledolezení. Také ve Špindlerově Mlýně máte možnost využít této aktivity na ledové stěně.

Stále větší popularitě nabývá zajímavý druh zimního sportu - ledolezení. Pro ledolezení není u nás v republice mnoho kvalitních míst, přesto některá máme ve Špindlerově Mlýně a na ty se podíváme.

 

LEDOLEZENÍ VE ŠPINDLEROVĚ MLÝNĚ

Velice populární přírodní ledová stěna se nachází v Labském dole v chráněné zóně Krkonošského národního parku a k návštěvně ledopádu budete potřebovat povolení a registraci.  Registraci si vytvoříte on-line ZDE. Registrace slouží k rezervaci místa pro vybraný den, je bezplatná a nepřenosná na jiné osoby. Registraci lze provést již 14 dní dopředu od právě aktuálního data. 


Ledová stěna se nachází na konci cesty Buď Fit v Labském dole u Špindlerova Mlýna. Jelikož se jedná o jedinou lokalitu a navíc v srdci národního parku, je tato aktivita omezena. Denní počet uživatelů je omezen na 16 osob z důvodu malé rozlohy ledopádu a zachování rozumného užívání lokality, která navíc zůstane v přírodním charakteru, tedy bez jakýchkoliv terénních úprav. Lezeckou oblast tvoří cca 20 m vysoká skála, která se nachází v Labském dole na pravém břehu řeky Labe u konce upravované běžecké cesty Buď fit (modrá značka vedoucí ze Špindlerova Mlýna do Labského dolu). Ledovou stěnu v Labském dole pokrývá ledopád o mocnosti několika cm až desítek cm. Plocha lezeckého sektoru se liší podle aktuální mocnosti ledu.  

Jelikož se ledopád nachází v 2. zóně a v těsné blízkosti 1. zóny KRNAP, není zájmem o jakékoli násilné upravování přístupu nebo prostoru pod ledopádem. Berte na vědomí, že v blízkosti ledopádu není žádná hospoda ani chata se u ledopádu opravdu nenachází. Na toaletu jděte pokud možno dříve, než překročíte Labe.

Nezalesněná plocha pod skalou slouží ke sdružování a odkládání materiálu – bývá vyznačena barevnými fábory. 
Nacházíte se v KRNAPu, zdržujte se prosím uvnitř tohoto sektoru, nehlučte, nepoškozujte dřeviny, nenechávejte tam odpadky ani nedopalky od cigaret!

 

Ledolezení - ledová stěna Labský důl

 

Jak se tam dostanu?
Můžete použít autobus na Dívčí lávky (linka Špindlerův Mlýn - Špindlerovka), případně vaše auto nechte na některém z odstavných parkovišť ve Špindlerově Mlýně.
Od informačního střediska Správy KRNAP, kde si vyzvednete povolení, se vydáte přes most přes Labe do Labského dolu. Rezervaci si můžete vytvořit také pohodlně on-line - ZDE

Dále pokračujete po trase běžkařké trase Buď fit (modrá značka) cca 4 km ve směru na Labskou boudu. Cestu tvoří upravovaná běžecká trať. Prosím, použijte k přesunu lyže nebo sněžnice. Půjdete-li přesto pěšky, jděte po kraji upravované cesty a neničte stopu. Na konci trasy Buď fit (upravovaného úseku) je nutné překonat říčku Labe. K tomuto účelu lze na vlastní zodpovědnost použít natažené ocelové lano. Ke skále pak vede rozvolněným lesním porostem (cca 200 m) neupravená přístupová pěšina. V terénu je označena barevnými fábory, ale může se stát, že za určité souhry klimatických faktorů bude orientace obtížnější. Držte se však přístupové pěšiny a nevyšlapávejte nové stezky

Všechna další pravidla pro ledolezení ve Labském dole máte uvedeny ZDE.

Ledopád v Labském dole není určen pro ty, co si lezení "s motykami" chtějí jen vyzkoušet bez odborného dohledu. Těmto doporučujeme využití spíše umělých ledových stěn na krkonošských boudách nebo v jiných lokalitách.

 

 


 

Zimní horolezecká činnost se povoluje správou KRNAP v Labském dole do roku 2025.

 

Ledová stěna - Labský důl - je dobré vědět:

 • Ledopád nachází v 2. zóně a v těsné blízkosti 1. zóny KRNAP
 • Návštěvně ledopádu Labský důl potřebujete registraci a povolení  on-line ZDE
 • Správa KRNAP nezajišťuje technické opatření pro bezpečnost horolezců.
 • Horolezeckou činnost v Labském dole provozujete pouze na vlastní zodpovědnost.
 • Každý sám zodpovídá za osoby mladší patnácti let, které jsou spolu ním zaregistrovány.
 • Při cestě k ledopádu jdete po běžkařské upravované trati. Neničte běžkařskou stopu!
 • V případě úrazu volejte Horskou službu (+420) 1210
 • Držte se pravidel a příkazů správy KRNAP
 • Denní počet uživatelů ledové stěny Labský důl je omezen na 16 osob.
 • Lezení v ledu je možné pouze při dostatečném množství sněhu (minimálně 30 cm) a při dostatečné vrstvě ledu.
 • Lezení je možné denně od 8 do 17 hodin.
 • Lezení je možné pouze v ledu. Drytooling ani mixové lezení z důvodu možného poškození skály NENÍ povoleno.
 • Ledopád není osazen fixním jištěním.
 • Všechna pravidla pro ledolezení ve Labském dole máte uvedeny ZDE.

 


 

Další umělé Ledové stěny ve Špindlerově Mlýně a v Krkonoších

 

 

 

 

 


 

Ledolezení - ledová stěna
Načítám...